Návštěva odborného lékaře

V případě, že vznikne potřeba navštívit odborného lékaře, tak v případě zubního ošetření využíváme služeb nedalekého zubaře, v ostatních případech navštěvujeme nemocnici v nejbližším městě Rakovník (cca 15 minut od tábora), pokud nám asistenční služba pojišťovny neurčí jinou nemocnici, zpravidla největší pražskou nemocnici v Motole. Za odborné ošetření je většinou třeba zaplatit v hotovosti a následně je částka kompenzována pojišťovnou (většinou po příjezdu domů na základě předložených dokladů). V případě zubního ošetření platí u každé pojišťovny její vlastní pravidla, která se mohou podle typu pojištění lišit. V případě nutnosti navštívit odborného lékaře vždy dítě doprovázíme a jsme v telefonickém kontaktu s rodiči a asistenční službou zdravotní pojišťovny.