Jak se u nás učí?

U nás se neučí klasickým způsobem = učitel před tabulí a nečekají vás ani hodiny gramatiky, ani fonetiky, ani žádné testy, písemky nebo zkoušení. Většina ze 70 řízených hodin angličtiny se odehrává venku, v úžasné přírodě, historických městech, na koupališti, ve vlaku, v obchodě, zkrátka všude možně, jen ne ve třídě (i když i tam občas zavítáme). A nezapomeňte – u nás angličtina nekončí těmito 70 hodinami, ale probíhá celý den, od rána do večera, při jídle, při odpočinku, zkratka anglicky ani nevydechnete.