Bezpečnostní pravidla v táboře

Bezpečnost je v našem táboře na prvním místě. Proto hned po příjezdu projdou táborníci tzv. Welcome prohlídkou tábora, kde se v malých skupinkách v ruštině nebo angličtině seznámí se vším, co v táboře budou využívat a co je pro jejich pobyt užitečné nebo příjemné používat, ale také projdou bezpečnostním školením, kde se seznámí se všemi hlavními pravidly a zákazy. Každý táborník podepisuje, že byl s bezpečnostními předpisy seznámen.